ÖLÇEROĞLU, Selahattin. Harem, 1998. (45 x 60cm.)
Thomas ALLOM'un gravürünün (19.yy) ahşap tuval üzerine pyrogravure yorumu.