ÖLÇEROĞLU, Selahattin. Boğaziçi Yalıları, 1996. (60 x 90cm.)
Thomas ALLOM'un gravürünün (19.yy) ahşap tuval üzerine pyrogravure yorumu.