Rahlenin çeşitli açılarda kullanılmasını sağlayan destek
ayaklarının monte edildiği iç yüzey görünümü